Taller per a la Creu Roja a la Biblioteca Central d’Igualada
Divendres 16 de desembre del 2011

Presentació del taller

L’educació emocional juntament amb la capacitat creativa dels sers humans funcionen com a eines que ens permeten relacionar-nos tant amb nosaltres mateixos com amb el món que ens envolta d’una forma sana i equilibrada emocionalment parlant.

Aquest tipus de treball ens dóna opcions a l’hora d’entendre que és el que se’ns mou i ens passa interiorment; ajudant-nos a portar-ho al pla conscient, per tal de que puguem actuar d’alguna manera positiva a favor de les nostres emocions o sigui a favor de nosaltres mateixos, sense deixar que aquestes emocions ens duguin a carrerons sense sortida que ens porten a viure les nostres vides des de la mancança i el victimisme.

Aquest coneixement intern ens  dóna llibertat d’elecció a l’hora de sentir i viure d’una forma honesta amb nosaltres mateixos i, per ressò, amb el món i els altres.

Treballar des d’aquestes perspectives amb els infants educa en una bona auto-estima, auto-concepte, empatia, resiliència i en tota aquella saviesa que ens serà molt útil en el transcórrer de la nostres vides.

Aquest taller està estructurat en 3 parts diferents que van seguides. Aquestes tres parts són complementàries i tan sols responen a la necessitat de dotar d’una certa estructura/seqüència lògica el treball, tant reflexiu com creatiu, que pretenem:
Explicar un conte per tal de representar, induir i explicitar la reflexió, a l’entorn del gran concepte amb múltiples vessants com és: l’amor.

Fer-nos preguntes a l’entorn del significat del concepte amor  i arribar a alguna mena de conclusió/manifestació del mateix concepte, mitjançant l’obra plàstica i la paraula escrita dotada d’un significat simbòlic que va molt més enllà de la mateixa.
Materialitzar mitjançant l’obra/manifestació artística aquesta intenció/conclusió/reflexió.

Primera fase
Explicació del conte: “Endevina quan t’estimo”

Fitxa del llibre:
ADIVINA CUANTO TE QUIERO (En papel)
o “SAM MCBRATNEY” SAM MCBRATNEY, KOKINOS, 2011 (hi ha moltes edicions, el llibre és relativament vell)
 ISBN 9788492750436

Segona fase
Conversa en cercle amb els infants per tal de que es puguin explicar individualment i escoltant/compartint amb els altres. Les preguntes que vénen a continuació són d’orientació:
Que és per ells l’amor?
Creuen que pugui mesurar-se?
Estimen només a algunes persones o a moltes? Estimen coses, llocs, actes?
Quin missatge d’amor donarien a qui estimen, o al món, o……?
Creuen que és important manifestar els sentiments?
Com es senten quan no poden expressar-los? I quan poden expressar-los?
Quin missatge d’amor escriurien si poguessin fer-ho?
Creuen que tots necessitem amor per viure?

Tercera fase
Amb cors, creus vermelles, pals, imperdibles, trossets de paper…..
Elaboració d’un penjoll, cor/creu decoratiu (amb el suport d’un pal o imperdible) o un altre objecte plàstic que pugui lluir-se a sobre o posar-se a casa, amb el missatge que hagin escrit/triat d’amor envers els seus sers estimats, desconeguts, el món, etc.

Logística del taller
Materials
papers de colors
llapis
retoladors
moqueta retallada o semi retallada en forma de cor i creu vermella/ taronja si no disposem de vermell
tisores
cola de barra o pistola de silicona calenta
imperdibles grans
pals de fusta (tipus pinxo)
el conte “Endevina quant t’estimo”

Espais
Espai a terra per explicar el conte i realitzar la conversa posterior
Taules per elaborar l’escriptura i l’objecte plàstic